JÓGA

Klasická jóga zahrnuje cvičení a dechové techniky zaměřené na protažení, posílení, léčení, uvolnění, relaxaci těla a dosažení duševního klidu.Jejím smyslem a cílem je sladění těla  a mysli vědomým procítěním. Úvodní a závěrečná část je doplněna o prvky muzikoterapie,která tělu i mysli umožňuje ještě hlubší zážitek z relaxace.

Lektorka: Klára Zábojníková

Termín: čtvrtek 17.15 hodin , délka lekce 1,5 hodiny

Cena: 200 Kč