FYZIOTRÉNINK

Cvičení je určeno pro pokročilejší dospělé jedince ( starší 15-ti let). Předpokládá se, že si již lépe uvědomujete své tělo a dokážete samostatněji napřímit jeho osu. Tuto dovednost pak dále prohlubujeme a využíváme ke správnému provedení funkčních pohybů, které v této lekci ladíme více kondičně k navýšení kapacity vašeho těla. Využíváme poloh a pozic vývojové kyneziologie, protahovacích pozic i relaxačních prvků  a různých cvičebních pomůcek, kterými disponuje naše tělocvična

 

Lektorka: Mgr. Monika Pavlačková, fyzioterapeutka

Termín: pondělí 16.00-16.50

Cena: 130 Kč

Objednávky: telefonicky- 577 213 999

                        e-mail- info@rehacentrum-nika.cz