CVIČENÍ SE ZÁKLADY VE VÝVOJOVÉ KINEZIOLOGII

   Cvičení je zaměřené na koordinaci svalů zajišťujících napřímení páteře, zlepšení rovnováhy, protažení svalů, fascií a zvýšení kloubní mobility. Využitím prvků z vývojové kineziologie posílíme střed těla  a zacentrujeme nejvíce problematické klouby. Používáme pomůcky (balanční podložky, bossu, gymball..), ale také pracujeme s vlastní vahou. Cvičení je také vhodné jako prevence bolestí pohybového aparátu.

 

Lektorka: Bc. Anna Šišková

Termín: úterý 16.00-16.50

Cena: 130 Kč

Objednávky: telefonicky- 577 213 999

                     e-mail: info@rehacentrum-nika.cz